Culturele codes

De Fair Practice Code

Omdat onze organisatie bestaat uit 2 ZZP’ers (Thessa Koops en Job van der Wal) is het vooral van belang dat je goed voor jezelf zorgt. In je artistieke vrijheid en ook in je betaling. Om die reden hebben we een marktconform uurtarief opgenomen in de begroting voor ons werk. Dit geldt ook voor de technicus die we inhuren.

Ook is deskundigheidsbevordering van belang. Om die reden nemen we dit bij grotere projecten vanaf 20.000 standaard op in de begroting. Zo blijf je ontwikkelen als professional en leren van experts.

Diversiteit en inclusie

Wij werken aan diversiteit en inclusie door nauw samen te werken in de creatie en uitvoering en evaluatie met de zorginstellingen waarmee we samenwerken. Zo zorgen we er voor (vooraf door het organiseren van een overleg met de samenwerkingspartner) dat we bij het maken van de voorstelling rekening houden en concreet maken hoe de workshops en de voorstelling zo toegankelijk mogelijk en drempelverlagend mogelijk zijn voor deelnemers. Zodat ze veilig en zelfverzekerd kunnen deelnemen, fysiek en mentaal. Inclusie is een belangrijk onderdeel van dit gesprek; hoe kunnen we drempels verlagen voor de deelnemers met ontwikkelingsstoornissen en fysieke problemen.

Bij de samenstelling van ons team, zij we uit gegaan van talent, ongeacht, afkomst huidskleur, geaardheid etc. Job en Thessa zijn de trekkers van het project, artistiek en organisatorisch. Bij de keuze voor de vrijwilligers om mee te doen is het van belang dat men betrouwbaar is, goed met de doelgroep om kan gaan en de vaardigheden heeft die we nodig hebben. Daardoor hebben we uiteindelijk een heel gemêleerd team gekregen in geaardheid, afkomst etc. Maar bovenal is het van goede kwaliteit.

Daarnaast hebben we de scan op de website de Scan Diversiteit & Inclusie ongevuld. Dit is echter erg gericht op organisaties. We staan enorm achter het gedachtegoed dat je visie hierop moet hebben als culturele organisatie, dat er beleid moet zijn en dat er trainingen op gegeven kunnen worden. Voor onszelf als ZZP’ers is vooral van belang dat we ons laten voeden door andere perspectieven, zoals die van onze samenwerkingspartners en deelnemers in het project. Dat wij hun inbreng goed willen begrijpen en toepassen in de workshops en voorstellingen.

Governance Code

Wij werken beide als ZZP’er. We hebben geen Stichting. Daarmee komen automatisch de artistieke taken en de organisatorische taken bij onszelf terecht. Thessa Koops heeft de meeste vaardigheden in organisatie en projectleiding. Job van der Wal brengt het meeste de artistieke leiding in. Zo zijn de taken en verantwoordelijkheden op talenten en vaardigheden verdeeld. Dit wordt transparant besproken. Ook de taken en verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners wordt voorafgaand aan de workshops en voorstellingen besproken en concreet gemaakt door middel van een telefonische meeting met de samenwerkingspartner.

Graag laten we ons hierop bevragen in een toelichtend gesprek. Ook willen we hierop reflecteren in de verantwoording.